کلینیک آسیا کلینیک آسیا کلینیک آسیا کلینیک آسیا کلینیک آسیا
دسته: __

استفاده از خاصیت بنیادینگی اپی درمی در طب ترمیمی

پوست، بافتی با مزیت های فراوان است زیرا سلول های بنیادی مشتق از پوست (سلول های بنیادی اپی تلیالی از اپی درم و ضمایم آن، سلول های بنیادی مزانشیمی از لایه درم و عمیق ترین لایه پوست (subcutis، سلول های بنیادی ملانوسیتی) می توانند با کارایی بالایی برای کاربردهای درمانی جداسازی و استفاده گردند. مشکلات مهمی همچون پوشش دائمی سوختگی های درجه سه و بهبود زخم های مزمن پوستی بدون درمان باقیمانده ماندند اما پیشرفت های اخیر در تکنولوژی ژن درمانی، درهای جدیدی را به سوی درمان بیماری های پوستی ارثی با سلول های بنیادی کراتینوسیتی اصلاح شده از نظر ژنتیکی باز کرد. سلول های بنیادی درمانی پوست که در ابتدا در آزمایشگاه های تحقیقاتی یا بیمارستان بایستی بر طبق دستورالعمل های تنظیمی دقیقی تولید شوند که بیماران و تیم پزشکی را مطمئن می سازد که محصولات پزشکی سلولی، ایمنی و کیفیت مناسبی دارند. با این وجود، این ها تضمین کننده کارایی بالینی و پیوند دائمی سلول های بنیادی اتولوگ قابل تغییر باقی می ماند. چالش های بسیاری در پیش روی بهبود کارایی وجود دارد که در این میان می توان به حداقل کردن پیری وابسته به تلومر و پیری مستقل از تلومر در کشت سلول و درک مکانیسم های مولکولی و سلولی دخیل در پیوند اشاره کرد. در نهایت، سلول های بنیادی شفا بخش شدیداً در حال تولید هستند و بازپرداخت هزینه ها توسط بیمه های سلامت، یک معضل جدی در بسیاری از کشورها می باشد.

ادامه مطلب...
Scroll to Top